DPY’DE ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KONTENJANIYLA İLGİLİ DAVA AÇTIK

Öğretmen çocuklarının parasız yatılılığa sınavsız yerleştirme hakkını elinden alan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17/f bendinde yer alan “düzey” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Danıştay Başkanlığına üyemiz Yaşar AKYOL adına Türk Eğitim-Sen olarak dava tık.

İlgili Dava Dilekçesi için tıklayınız.