NORM FAZLASI RE'SEN ATAMAYA YARGI “DUR” DEDİ…

Türk Eğitim-Sen üyeleri adına açılan davalarda Eskişehir 1. ve 2. İdare Mahkemeleri norm fazlası öğretmenlerin Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce resen atanmaları işlemlerinin yürütmelerini durdurdu.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2012/1006 sayılı dosyada ve Eskişehir 2 . İdare Mahkemesi 2012/936 sayılı dosyada norm fazlası durumu düşen ve idarece resen atanan öğretmenlerin atamalarının “hizmet puanı üstünlüğü”, “münhal durumdaki eğitim kurumlarının tamamının ilan edilmediği ve tercihlerine sunulmadığı” ve “eş özründen Eskişehir’e gelen öğretmenlerin özür durumlarına ilişkin aile bütünlüğüne aykırı yapılan re'sen atamanın, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu dile getirilerek yürütmeleri durdurulmuştur.

 

İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız (1)

 

İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız (2)