UCUBE YÖNETMELİĞİ YARGIYA GÖTÜRDÜK

 

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmıştır. Elle tutulur hiçbir yanı olmayan bu yönetmelik ile adaletsiz ve liyakatsiz atamaların yolu açılırken, yandaş kayırmacılığına ve torpile zemin hazırlanmıştır. Haksızlık karşısında susmamayı kendine şiar edinen   ve liyakata dayalı atamaları savunan Türk Eğitim-Senin bu ucube yönetmelikle ilgili dava açacağını daha önce duyurmuştuk.Çalışmalarımız tamamlanarak bu ucube yönetmeliğin; 1-Kapsam başlıklı 2. Maddesinde müdür başyardımcısı” ibaresinin yer alamamasına 2- Tanımlar başlıklı 4 ğ maddesinde yönetici tanımındamüdür başyardımcısı” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin, 3-Sınava Başvuru ve Atama Şartları başlıklı 5/d maddesinde yer alan dört yıl ibaresinin4-Komisyon ve Görevleri başlıklı 7/b Maddesinde sendika temsilcine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,5-Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme başlıklı 8/1. Ve 8/3 Maddesinin, 6-Yazılı sınav konuları ve puan ağırlığı başlıklı 9. Madde de Atatürkİlkeleri ve Türkİnkılap Tarihi ve Ulusal Güvenlik konusunun yer almamasına ilişkin işlemin, 7-Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/3 maddesinin8-Yöneticiliğe atama başlıklı 12/2, 12/3, 12/5 maddelerinin ve bu maddede sınav takvimin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin9-Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 14 maddesinin,10-İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 15. Maddesinde yer alan il içinde belde ve köylerde.. ibarelerinin , 11-Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler Başlıklı 16. Maddesinde öngörülen sürelerin ve veya iller arası” ibaresinin, 12-Norm Kadro Fazlası Yöneticiler başlıklı 18. Maddesinin, 13-Yeniden Atama kapsamında yapılacak atamaların yönetmelikte yer almaması ilişkin eksik düzenlemenin,  14-Yönetmelikte Kurum tiplerine ve kurum türlerine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,  15-Yönetim Kademelerinde geçmiş sayılan görevlere yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin 16- Ek-1 Değerlendirme formunda hizmete verilen puan kısmındamüdürlükte geçen hizmetin sayılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,  17-Ek-1 Değerlendirme formunda Ödüller Kısmında 6111 Sayılı Yasadan Önce Alınan Takdir, Teşekkür Ve AylıklaÖdüllendirmelerin değerlendirmeye alınmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali amacı ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız