MALATYA İDAREDEN BECAYİŞ İPTALİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA…

    Sendikamız Türk Eğitim-Sen üyesi Hikmet Uruk’un becayiş atamasının iptaliyle mağduriyetine neden olan idari işlemin yürütmesi Malatya İdare Mahkemesince durdurulmuştur. 

      Malatya İdare Mahkemesi verdiği kararda; becayiş işleminin iptali ile davacının eski görev yerine atanması işlemiyle telafisi güç zararların doğabileceğini belirterek idari işlemin yürütmesinin durdurulmasını hükme bağlamıştır.

 

İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız