YDS MAĞDURİYETLERİ İÇİN YÖK’E YAZI YAZDIK

 

Sendikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda, YDS sınavının uygulamaya konmasının, bazı handikapları da beraberinde getirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Şöyle ki; YDS sınavında da daha önceki yabancı dil sınavlarında olduğu gibi soru sayısı 80 olmasına rağmen, hem soruların zorluk derecesi ağırlaştırılmış, hem de sınav süresi 30 dakika azaltılmıştır. ÖSYM tarafından yapılan diğer sınavlarda bağıl değerlendirme yapılmasına karşılık, YDS’de bağıl değerlendirme yapılmamaktadır. Tüm bunlara ek olarak yılda dört defa yapılan yabancı dil sınavları yılda iki defaya düşürülerek kişilerin mağduriyetleri tamamen artırılmıştır.

2012 KPDS’de 50 puanın altında alan kişi oranı %45,25 iken, 2013 YDS’de bu oran %75,43’e çıkmıştır. Sadece bu durum değerlendirildiğinde bile kişilerin ne derece mağdur edildiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, doçentlik sınavlarına girerek doçentliğe müracaat etmek isteyenlerin de YDS sınavına girmeleri zorunlu kılınmıştır. Böylece bu sınav ile üniversitelerde doçentlik bekleyen akademik personelin mağduriyetine de neden olunmuştur.

Belirttiğimiz tüm bu mağduriyetlerin giderilmesi için, Türk Eğitim Sen olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yazılı talepte bulunduk.

 

 

İlgili yazımız için tıklayınız (pdf)