BİLSEM’LERDE NORM AZALTILMASINA DAVA AÇTIK

 

 

         Sendikamızın tarafından Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen 08/07/2013 tarihli yazıda;  Bilim Sanat Merkezlerindeki yönetici ve öğretmen normlarının usul ve mevzuata aykırı olarak düzenlendiğini belirtmiştik. Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında, yine yönetmelik ve mevzuata aykırı olan Maliye Bakanlığı görüşü doğrultusunda düzenleme yapıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

      Türk Eğitim-Sen olarak, Yönetmeliğe aykırı olan ve mağduriyetlere yol açan bahis konusu Milli Eğitim Bakanlığının Bilim Sanat Merkezleri norm sayıları ile ilgili 17/07/2013 tarihli işleminin iptali istemiyle dava açtık.

 

          İlgili dava dilekçesi için tıklayınız