EK DERSLE İLGİLİ GERİ ÖDEME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Kararlar açıklanmadan hangi yönetici, hangi yöntemle aldığı ücretin çıkacak kararlara uygun olmayacağını bilebilirdi? Bu yöneticilerimiz ek ders esaslarının bu şekilde çıkacağını bilmeden, eski uygulamalara göre ücret almışlarsa bunun sorumlusu sayılamazlar. Dolayısıyla, şu anda bazı illerimizde böyle bir uygulama varsa yanlıştır, mahkeme kararlarına ve 657 sayılı DMK’ya uygun değildir. Çünkü idareden kaynaklanan bir hatadan dolayı çalışanların sorumlu tutulması mümkün değildir. Bakanlıkla, bu problemle ilgili görüşülmüş, konuyla ilgili bir genelge hazırlandığı öğrenilmiştir. Bu hazırlanan genelgeye göre arkadaşlarımızın bir mağduriyeti olmayacak, fazla alanlar bakımından bir problem oluşmayacak, tam tersine 01.07.2006 dan bu yana eksik alanların eksik ücretlerini alması mümkün olacaktır. Bu konuda, yapılan bu açıklamanın aksine bir uygulama olması halinde Türk Eğitim Sen, mağdur olan arkadaşlarımıza her türlü hukuki desteği verecek,  Bakanlıklar nezdinde her türlü girişimde bulunacaktır.


KONUYLA İLGİLİ OLARAK AVUKATIMIZIN GÖRÜŞÜ AŞAĞIDADIR

       Söz konusu KHK’nin yürürlüğe girmesi ile uygulamaya konulması birbirinden farklıdır.

Dolayısıyla söz konusu BKK 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

       BKK’ın 31’nci maddesi ile daha önce yürürlükte bulunan MEB Öğretmen ve Yöneticilerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

       Aynı yasanın Geçici 1.maddesi ile daha önce verilen haklar Kazanılmış Hak olarak kabul edilmektedir. MEB’nın Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslar ile verilmiş bulunan haklar saklı tutulmaktadır.

     Dolayısıyla daha önce ek ders ücreti alanlar hakkında MEB bu ödemeler sebebiyle kişilere başvuramaz. Geri ödeme talebinde bulunamaz.

       Diğer taraftan söz konusu BKK Resmi Gazete de yayınlandığı  16 Aralık 2006 tarihinden sonra yürürlüğe girer ancak 01/07/2006 tarihinden itibaren uygulanır.

       Dolayısıyla ilgili 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik gereği şartları taşıyan kişiler 1/7/2006 tarihi  itibari ile 2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararından yararlanabilirler.


20/12/2006
Türk Eğitim-Sen Avukatı
Av.Ömer SARPDAĞ