30 EYLÜL HAKSIZLIĞINI YARGIYA GÖTÜRÜYORUZ

Bu haksızlık Türk Eğitim-Sen tarafından Kurum İdari Kuruluna getirilmiş ve aslında tayin tarihinin 30 eylül olması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Fakat bu mutabakat son anda bazı bürokratlar tarafından yazılı metinden çıkartılmış ve yayınlanan yer değiştirme kılavuzunda 31 Temmuz tarihi belirlenmiştir.

Personel Genel Müdürü Remzi Kaya ve yardımcısı Hikmet Orman bu yer değiştirme kılavuzunun yani 30 Eylül yerine 31 Temmuz tarihinin mimarları olarak bizim ve öğretmenlerin hafızalarında hak ettikleri yerlerini almışlardır. Bilindiği üzere hukuku hiçe sayarak daha öncede tayin isteme konusunda öğretmenleri mağdur etme girişiminde bulunan  Per. Gen. Müd. Yrd. Hikmet Orman hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu bürokratların öğretmen düşmanı olup olmadıkları konusunu öğretmenlerin takdirine bırakıyoruz.

Şu bilinmelidir ki eğitim çalışanlarına haksızlık eden her kişi veya kurumun karşısına Türk Eğitim-Sen dikilir, er veya geç hesap sorar, yapanı yaptığına pişman eder. Geçmiş bunun örnekleriyle doludur.

Türk Eğitim-Sen olarak, yayınlanan bu yer değiştirme kılavuzunu yargıya götürmek için çalışmalarımız sürmekte, hukukçularımız gerekli dava dilekçesini hazırlamaktadırlar. Bu haksızlığın ortadan kaldırılması için tek mücadele veren sendika olarak son noktasına kadar mücadelemiz devam edecektir.