ATAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Atama Yönetmeliği Taslağının sendikamız tarafından ön incelemesinde bazı olumsuz noktalar tespit edilmiştir. Bu noktaların neler olduğu, nasıl olması gerektiği konusunda, şubelerimizden gelen öneriler ve gerekçeleriyle beraber rapor haline getirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmamız sonucunda ortaya çıkacak öneri raporunu en kısa sürede üyelerimizle ve kamuoyuyla da paylaşacağız.

Yıllardır eğitim çalışanlarını mağdur eden, her seferinde yargıdan dönen çeşitli atama yönetmeliklerin aksine, bu Atama Yönetmeliğinin ADİL VE MANTIKLI olması için her türlü gayret tarafımızdan gösterilecektir. Aynı gayretin ve olumlu yaklaşımın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da gösterilmesi dileğimizdir.

NOT:Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam ederler. denmektedir. bu madde her yayınlanan yönetmelikte teknik olarak bulunmaktadır ve Danıştay tarafından iptal kararı verilen yöneticilerin durumunu değiştirmeye yönelik değildir. Mahkeme kararını uygulamamak için yönetmelik çıkarmak çözüm değildir ve böyle bir yönetmelik maddesi mahkeme kararını işlevsiz bırakamaz.

Bu maddeyle ilgili olarak sendikamızı arayan bir çok üyemiz tereddütlerini bildirdikleri için bu açıklama yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yöentmeliği her hangi bir yerde yayınlamamıştır. Diğer sendikalar da sitelerinde yayınlamadığı için, yönetmeliği sitemizde yayınlamak etik bulunmamış, sadece şubelerimize gönderilerek rapor istenmiştir.Şube başkanlarımızdan bilgi alınabilir.