İŞTE YENİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Sen'in bazı tekliflerini değerlendirmiş, kurucu müdürlerin puan değerlerini 10'dan 5'e indirmiş, asaleten ve vekaleten görevlendirmelerin puan değerlerini asaleten görev yapanlar bakımından artırmıştır. Ancak diğer bazı önemli taleplerimiz yönetmeliğe monte edilmemiştir. Yönetmelikle ilgili bundan sonra yapacaklarımızı üyelerimizin talepleri belirleyecektir.
(Yönetmelik ve ekleri için tıklayınız)

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080424-4.htm