ATAMA YAPILABİLİNİYORSA HERKES ATANMALIDIR..!
Bu durumda ülke genelindeki devredilen tüm okulların idareciliklerine, devirden önce idarecilik yapmış tüm idarecilerin atamasının yapılması gerekmektedir. Ama bugüne kadar böyle bir uygulama yapılmamıştır.

Bu yazıda ifade edilen, kapatılan okulların idarecilerinin atamaları ile ilgilidir, ancak Osmaniye Valiliği, Osmaniye Şubemize gönderdiği yazıda atamaların bu doğrultıda yapıldığını belirtmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak, 5450 sayılı yasayla devredilen okulların, devriden önceki idarecilerin ekteki yazıyı ilgi tutarak idarecilik başvurusu yapmalarını, atamalarının gerçekleşmemesi durumunda ise dava açmalarını tavsiye ediyoruz.Bir önceki yönetmelik (11/12/2007 ve 76690 sayılı yazının ilgisi olan yönetmelik)

13 Nisan 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı: 26492

Yeniden atama

Madde 16 – (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunmuş olanlar, bu Yönetmelik ile yönetici olarak atanacaklarda aranan şartları taşımaları kaydıyla yöneticilik görevlerinden ayrıldıkları tarihten en az bir yıl geçtikten sonra durumlarına uygun yöneticilik görevlerine atamaya yetkili olanlarca tekrar atanabilirler.

(2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumlarının herhangi bir nedenle kapatılmasına bağlı olarak yöneticilik görevleri sona erenler, istekleri de dikkate alınarak, başkaca bir şart aranmaksızın durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine atamaya yetkili olanlarca tekrar atanabilirler.

Osmaniye ilinde Sağlık Meslek Lisesindeki üç müdür muavini değişik okullara atanmıştır. Atamaların yukarıdaki yönetmeliğin 16 maddesinin ikinci fıkrasına göre yapıldığı iddia ediliyor

O halde, atama yapılıyorsa ülkedeki diğer müdür yardımcılıkları niye atanmıyor?

Belki (sağlık bakanlığındaki müdür yardımcılıkları değerlendirilerek) 1 fıkrasına göre atanabilirler. Fakat bu da tartışmalıdır.

Şu an yürürlükteki yönetmelik;

24 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26856

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI

YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ

Kapatılan eğitim kurumu yöneticileri ile norm kadro fazlası yöneticiler

MADDE 19 – (1) 18 inci maddenin (ç) bendine göre yöneticilik görevi sona erenler, istekleri de dikkate alınarak başkaca bir şart aranmaksızın durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadroları düşen eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri iki öğretim yılı daha devam eder. Bu sürenin sonunda yapılan norm kadro belirlemelerinde durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri sona erer. Bu şekilde yöneticilik görevi sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında norm kadro açığı olması durumunda istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, istekleri olmaması ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(3) Norm kadro fazlası yöneticiler bu Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak belirlenir.

Yöneticilik görevinin sona ereceği haller

MADDE 18 – (1)

ç) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumları herhangi bir nedenle kapatılanların

yöneticilikleri sona erer.