YÖNETİCİ ATAMA TALEPLERİMİZ DEĞERLENDİRİLMELİDİR
Bu sıkıntılı durumdan, Milli Eğitim Bakanlığının bir an önce kurtulması ve yönetici atama yönetmeliği ve Ek 2 Değerlendirme Formunu bir an önce yayınlaması gerekmektedir. Bilindiği üzere, Yönetici Atama Yönetmeliğinin maddeleri ile ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamakta, ancak Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formunun yürütmesi durdurulmuş bulunmaktadır.

Her ne kadar, yönetmelik, maddeleri itibariyle, yargı kararına konu olmasa da, Milli Eğitim Bakanlığı   yönetmelik maddeleri bakımından da bir değişiklik yaparak eğitim çalışanlarının beklentilerine cevap vermelidir. Dolayısıyla, MEB’in çalışması sadece Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formuyla sınırlı kalmamalı, yönetmelik maddeleri de, bu fırsattan istifade, talepler doğrultusunda değerlendirilmeli ve ülkemizin ihtiyacı olan, eğitim çalışanlarını mutlu kılacak sağlam bir yönetmelik kazanma şansı kaçırılmamalıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, aşağıdaki konularda çalışma yapılmasının faydalı olacağına inanıyoruz.

1-Müdür yardımcılığı için yeniden sınav şartı getirilmelidir. Alınan sınav  puanının yüzde 50’si Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formunda yer açılarak belirtilmeli, sınav puanı diğer özelliklerle toplanarak atama puanı bulunmalıdır. Sınavın geçerlilik süresi en az 2 yıl olmalıdır. Bu sürede en az iki defa atama dönemi geçirilmiş olma şartı getirilerek, kazanılmış haklar korunmalıdır. İstemeleri halinde mevcut yöneticiler de sınava alınmalıdır.

2-Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan, sınav kazanmışlığı devam eden  müdür yardımcılarına, daha önce müdürlük düzey sınavını kazanmış olanlara ilk atama döneminde bir  defaya mahsus olarak atanma hakkı verilmelidir.

3-Münhal idarecilikleri duyurup duyurmama yetkisini valiliklere bırakan 2008/50 Nolu Genelge bu yönüyle düzeltilmelidir. Ayrıca, Yönetmeliğin 9. Maddesinin 1 inci bölümünde bulunan “Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının …” ifadesi, “Münhal bulunan tüm eğitim kurumlarının yöneticiliklerine …” ifadesiyle değiştirilmelidir.(Bu konuda daha önce kazandığımız bir dava bulunmakla beraber, MEB, yargı kararına rağmen benzeri bir uygulamayı yapmış, sendikamız konuyu yeniden yargıya taşımıştır. Dava devam etmektedir.)

4- 12 Mayıs 2006 tarih ve 2006/41 sayılı genelge ile  “Halen ya da daha önce müdür yardımcılığı seçme sınavına, halen ya da daha önceki bir tarihte eğitim kurumu müdürlüğü görevinde bulunmuş olanlar ise Düzey Belirleme Sınavına katılamayacaktır” denilmesi sebebiyle  sınava alınmayan müdür yetkili öğretmenlerin de mağduriyeti giderilmelidir.

5-Ek 2 Yönetici  Değerlendirme Formunda aylıkla ödül, teşekkür ve takdir belgelerine verilen puan değeleri düşürülerek, aylıkla ödül için 5, atamaya yetkili amirlerce verilen her teşekkür belgesi için 1(en fazla üç adet) , atamaya yetkili amirlerce verilen her takdir belgesi için 2 puan (en fazla 3 adet) verilmelidir.

6-Kurucu müdürlere verilen puan 5’den 2’ye indirilmelidir.

7-Asaleten ve vekalaten yönetici olarak geçirilen sürelere verilen puanlar arasında en az yüzde 50’lik bir fark olmalıdır.

8-Öğretmenlikte geçirilen sürelerin her bir yılına 0,5 puan verilmelidir.

9-Ceza olarak verilen puanlar azaltılmalıdır.

10-Şeffaflık ilkesi gereği değerlendirme komisyonlarında sendika temsilcilerinin bulunması sağlanmalıdır.

(Konuyla ilgili yazı Bakanlığa gönderilmiştir.)