TERCİH YAPARKEN DİKKAT

Yönetici atama kılavuzunun 23. sorusu önemli bir uyarı yapmaktadır. Bilindiği gibi, aşağıda belirtilen okullara aday bulunamaması halinde, mevcut şartları taşımayan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Bu durumda, yönetici adayları  Türk Eğitim Sen şube başkanlıkları ile  irtibat kurarak bu okullara atanıp atanmama ihtimallerini değerlendirmeli, puanı yüksek olanlar, gerekirse tercihlerinden birisini bu okullar olacak şekikde yapmalıdır.   

 Kılavuzda bu durum aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

 

Soru 23 : Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olan aday bulunamaması durumunda bu şartı taşımayan diğer adaylar atanabilirler mi?

 

Cevap : Yönetmeliğin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eğitim kurumları bakımından aday bulunmaması haline bağlı olarak ikinci duyuru yapılması öngörülmediğinden, başvuran adaylar arasından belirleme yapılacak, bu şartı taşıyan aday olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bu bakımdan ilgilerin mağdur olmamaları ve tercihlerinin boşa gitmemesi bakımından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ