YÖNETMELİK TASLAĞI İLE İLGİLİ MEB'DE TOPLANTIYA KATILDIK

      Eğitim çalışanlarının büyük bir merakla beklediği Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik taslağı ile ilgili toplantı Milli Eğitim Bakanlığında yapıldı.Toplantıya Türk Eğitim Sen’i temsilen Genel Mevzuat Ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN katılarak sendikamızın daha önce yazılı teklif olarak götürdüğü hususları bir kez daha  gerekçeleri ile dile getirdi.Yazılı tekliflerimize ilave olarak üyelerimiz tarafından dile getirilen Yönetmelik taslağının 29.maddesinin (1) fıkrasında ‘’zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yapan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü ait hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 3 yıllık çalışma süresini dolduranlar’’ ifadesindeki 3 yıl ifadesinin (eski yönetmelikte olduğu gibi) 2 yıl olması gerektiği  hususu  da sendikamızın bir talebi olarak MEB yetkililerine ifade edildi.

 

    Diğer sendikaların temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Sendikamızın teklifleri arasında yer alan ‘’Zorunlu çalışma yükümlülüğüne esas alınacak tarihin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olması, atama ve yer değiştirmelerde 30 Eylül tarihinin esas alınarak hizmet süresi hesaplaması yapılması, Kurullarda sendika temsilcisi bulunması,Özür grubu atamalarının yılda 2 kez yapılması,il içi ve il dışı yer değiştirmelerin birlikte yapılması,  il içi sıraların en az 2 kere işletilmesi, il içi yer değiştirme için eğitim kurumunda çalışma süresinin(Eski yönetmelikte olduğu gibi) 2 yıl olması,Özür grubundan il emrine atama yapılması, sözleşmeli öğretmenlerin de kadrolulara tanınan atama ve yer değiştirme ile ilgili haklardan yararlanmaları ‘’ gibi hususlarda tüm sendikalar arasında mutabakat olduğu görüldü.Sendikamız ayrıca zorunlu çalışma  alanlarında görev yapan  personele zorunlu hizmet tazminatı  ödenmesi teklifini de bir kez daha toplantı gündemine taşıdı.

 

     Ayrıca bu yönetmeliğin MEB tarafından teklifler de dikkate alınarak bir an önce yayımlanması gerektiği, atama ve yer değiştirme talebinde bulunacak pek çok eğitimcinin yeni yönetmeliği beklediği hususu da sendikamız tarafından MEB yetkililerine önemle hatırlatıldı.

 

      Yönetmeliğin bu yıl uygulanmaması ihtimali göz önüne alınarak Genel Başkanımız İsmail KONCUK, toplantıdan sonra, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN’ın verdiği bilgiler üzerine, Personel Genel Müdürü Sayın Necmettin YALÇINI’ı telefonla arayarak;”Yönetmeliğin uygulanmasının bu yıl olmaması durumunda, büyük bir beklenti içerisinde olan öğretmenlerin psikolojilerinin olumsuz etkileneceğini, yönetmelik değişikliğinin aylardır konuşulduğunu, Mart ayında sendikalardan görüş istenmesinin de öğretmenleri büyük bir beklenti içersine soktuğunu, belirterek Yönetmeliğin mutlaka bu yıl uygulanması gerektiğini, Sayın Yalçın’a iletti. Genel Müdür Yalçın, bu konuda üzerine düşen gayreti sarf edeceğini, çalışmalar tamamlandığında Makama bu şekilde sunacağını” söyledi.

 

      Türk Eğitim Sen olarak, sendikaların da mutabakat sağladığı yeni yönetmeliğin bu mutabakata uygun yayınlanmasını diliyoruz. Başta Personel Genel Müdürü Sayın Necmettin YALÇIN olmak üzere, Bakanlık yetkililerinin beklentilere uygun bir tavır içerisinde olacağına inanıyoruz.