MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

            Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 18. maddesine bir fıkra eklenmiştir. Eklenen bu fıkrada yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az birinin kadın adaylara ayrılacağı ve atamanın kadın adaylar arasından yapılacağı belirtilmiştir. Anılan kadroya başvuruda bulunan kadın aday olmaması durumunda bu kadroya atma yapılmayacağı da eklenen fıkra da hükme bağlanmıştır.

İlgili Yönetmelik Değişikliği İçin Tıklayınız