HÜKÜMLÜLER KAYIT PARASINDAN MUAF TUTULMALIDIR

         Bilindiği üzere, eğitim ve öğrenim hakkı temel anayasal haklardan olup, devlet bu haktan herkesin yararlanabilmesi için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Ancak, cezaevlerinde hükümlülük sürelerinin dolmasını bekleyen vatandaşlarımız, maddi gelirleri olmadığı için eğitim-öğrenim hakkından yararlanmak konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar.

         Sendikamıza hükümlü bir vatandaşımızdan gelen mektupta, hükümlülerin maddi engelleri aşamadıkları için eğitim-öğrenim hakkından yararlanmak konusunda yaşadıkları  sıkıntılar dile getirilmiştir. Bireylerin topluma faydalı olabilmeleri ve geleceğe umut içerisinde bakabilmelerinin yolu eğitimden geçmektedir. Sendikamız, bir sivil toplum örgütü olarak bu konuda üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir.

         Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazıyla,  eğitim-öğrenimlerini sürdürmek isteyen hükümlü vatandaşlarımızın, bu hakka ulaşabilmelerinin önündeki engelleri kaldırmak için açık ilköğretim ve açık lise kayıt paralarından muaf tutulmaları hususunda talepte bulunduk.   

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız

 

Bir Hükümlünün Bu Konudaki Talebini İçeren Dilekçesi İçin Tıklayınız