GİRİŞİMLERİMİZ SONUCU TIBBI TEKNOLOGLARA ÖĞRETMENLİK YOLU AÇILDI

            3.2.2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5450 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Sağlık Meslek Liseleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Devir işleminden önce Sağlık Eğitimi Enstitüsünden mezun olanların bir kısmı Sağlık Meslek Liselerine Meslek Dersleri öğretmeni atanmış bir kısmı ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tıbbi Teknolog olarak görev almışlardır.

Sağlık Eğitim Enstitüsü mezun olanlar devir esnasında Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen olarak görev yapıyorlar ise yine öğretmen olarak kalmış, aynı enstitüden mezun ancak Tıbbi Teknolog olarak görev yapan kişiler ise Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararına binaen bitirdikleri bölüm atamaya esas alan teşkil etmediği için öğretmen olarak görev alamamaları sebebi ile 30/09/2010 tarih ve 2005 sayılı yazı ile Milli Eğitim bakanlığına yaptığımız başvuru neticesine Tıbbi Teknolog olanların öğretmen olarak atanama bilmelerinin yolu açılmıştır.

 

Ayrıca, Genel Başkanımız İsmail KONCUK Talim Terbiye Kurulu Başkanı Merdan TUFAN ile görüşerek, problemin giderilmesi için yardımını istemişti. Bu konuda yardımını esirgemeyen TTK Başkanı Sayın Merdan TUFAN'a da öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna sunulur

 

MEB’e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız

 

Cevabi Yazı İçin Tıklayınız

 

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yazısı İçin Tıklayınız