MEB’E YİBO’LARA YAPILAN 300 BAYAN MD. YRD. ATAMASINI SORDUK

            09.10.2010 tarihli Resmi Gazetede MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 18. maddesine bir fıkra eklenmiş, eklenen bu fıkrada yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az birinin kadın adaylara ayrılacağı ve atamanın kadın adaylar arasından yapılacağı belirtilmiştir.

 Daha sonra MEB Personel Genel Müdürlüğünün 21.09.2010 tarihli yazısında da yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarına bir kadın müdür yardımcısı atanması/görevlendirilmesi istenmiştir. Bu kapsamda bulunan eğitim kurumlarındaki münhal kadrolar duyuruya çıkarılmış, başvurular alınmıştır. Bazı basın yayın organlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 76. maddesi uyarınca atamalar yapıldığı duyumları alınmıştır.

Ancak; aynı kuruma birden fazla kişinin başvurması halinde hangi kriterlerin gözetildiği, neye göre atama yapıldığı bilinmemekle beraber, bir takım sendika üyelerine öncelik tanındığı yönünde sendikamız genel merkezine şikâyetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığına yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarına birden fazla kişinin başvurması halinde hangi kriterlerin gözetildiği, neye göre atama yapıldığı, ataması yapılan kişilerin isimleri ve sendika bilgilerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yasal süresi içinde tarafımıza bildirilmesi hususunda Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız