MALİYE; 4/C’LİLER DE TOPLU SÖZLEŞME PRİMİ ALACAKTIR

          Kamu-Sen tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen; kamu sendikalarına üye olan 657 sayılı yasanın 4/c maddesi kapsamında çalışan personelin 45TL toplu sözleşme priminden yararlanıp yararlanamayacağına dair yazısına Bakanlıktan cevap gelmiştir.

            Cevap yazısında; öncelikle, 657 sayılı Yasanın 4/c maddesi kapsamında istihdam edilen personelin istikrar kazanmış yargı kararlarına istinaden kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri belirtilmiştir. Bu anlamda da; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı yasanın 4/c maddesi kapsamında çalışan personelden 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen geçici personele, kanuni ve genel bir düzenlemeyle uygulamaya konulan toplu sözleşme priminin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir, denilmiştir.

           

 

Maliye Bakanlığı’nın Yazısı İçin Tıklayınız