KİLİS MEM NE YAPTIĞINI BİLİYOR MU?

Kilis valiliği tarafından 23/09/2011 tarih ve 9542 sayılı yazı ile münhal bulunan yöneticilikler ilan edilmiştir. İlan edilen listede Kilis ilinde mevcut bulunan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı kadroları yer almaktadır. Ancak; Valilikçe 23/09/2011 tarih ve 9542 sayılı yazısında 13/08/2009 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ve 2009/73 sayılı Genelge uyarınca münhalların duyuruya çıkarıldığından ve bu şekilde sınava dayalı olarak müdür, müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı atamaların yapılacağından söz edilmiştir. Ancak yapılan duyuru baştan sona hatalıdır. Kısacası valilikçe münhal kurumlar geçerliliğini kaybetmiş yönetmelik hükümlerine göre duyuruya çıkmış ve eski yönetmelik hükümleri uyarınca başvuru şartları düzenlenmiştir. Hatta Müdür Başyardımcılığına atanabilmek için sınav şartının arandığı 09/08/2011 tarihli yönetmeliğe rağmen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 01 Ekim 2011 tarihinde yapılacak olduğundan sınavsız müdür başyardımcılığı ataması yapılması dahi söz konusu olmuştur.

Ayrıca; yazı da 22 Eylül-01 Ekim 2011 tarihinde duyuruların ilan edileceğinden ve  03-05 Ekim 2011 tarihinde başvuruların kabul edileceğinden söz edilmektedir. Ancak; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesinde “…Sınavların sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.”denilmektedir. Bu şu anlama gelmektedir; 01 Ekim 2011 tarihinde yapılacak sınav, bu sınavdan önce yapılan sınav sonuçlarını hükümsüz hale getirecektir. Bu nedenle Valilikçe sınava dayalı atamaların yapılacağı başvuru tarihi olan 03-05 Ekim 2011 tarihinde sınav puanları geçersiz olduğu için de yapılan atamalar hukuka aykırı olacaktır.

İleride mağduriyetlerin yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığına ve  Kilis Valiliğine yazılı başvuruda bulunduk.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız (word pdf)

 

Kilis Valiliğine yazdığımız yazı için tıklayınız (word pdf)