YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELERDE 45 YAŞ SINIRLAMASI KALDIRILMALIDIR

         Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışında (Almanca ve Fransızca Konuşulan Avrupa Ülkeleri İle Afganistan’da) Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Kılavuzu 2011”de 1.2. Başvuru ve Görevlendirme Şartları başlıklı “l” bendinde “sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak” şeklinde bir düzenleme getirmiştir. Bu madde uyarınca yurtdışında görevlendirilmek için yasalara ve hakkaniyete aykırı bir şekilde 45 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

         Aynı kısıtlama 2010 kılavuzunda da yapılmış, yasalardan kaynaklanan bir sebebi veya dayanağı olmadığı gibi Anayasa’nın 2. 10. 13. 128. Maddelerine aykırı davranıldığı belirtilerek kısıtlamaların kaldırılması yönünde Türk Eğitim-Sen olarak 14/01/2010 tarih ve 69 sayılı yazımızla Milli Eğitim Bakanlığı’na itiraz etmiş ve bu maddeyi tamamen kaldırtmıştık.

         Yine aynı nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na söz konusu maddenin kaldırılması ile ilgili ile ilgili itirazda bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)