ÖDENEK YOKSA ÇÖZÜM NE? SORUŞTURMALAR HUKUKSUZ

      Milli Eğitim Bakanlığının 2011/40 sayılı Genelgesi’nde, bağış alan okul müdürleri hakkında soruşturma açılacağı belirtilerek valiliklere bu yönde talimat gönderilmesi üzerine, Türk Eğitim-Sen olarak, okul müdürleri ile toplantı düzenlemiş ve konuyla ilgili Bakanlığa gönderdiğimiz raporda, hem bu Genelgenin iptalini istemiş, hem de okullardaki kırtasiye, temizlik, yardımcı personel vb zorunlu giderlerin karşılanması için Bakanlık tarafından ödenek ayrılıp ayrılmadığını sormuştuk.

      Bakanlığın cevabi yazısında, okullarda yeni öğretim yılı başlangıcı ve diploma verilmesi dönemlerinde bazı okul yöneticisi ve okul aile birliği temsilcileri tarafından kayıt ve diploma hizmetlerine karşılık velilerden bağış talep edildiği, maddi durumu yetersiz vatandaşların zorunlu bağış karşısında sıkıntı yaşadığı, bu tür bağışların yapılmaması için 2011/40 sayılı Genelge’nin yayımlandığı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümleri kapsamında ilköğretim okullarının giderlerinin merkezi bütçeden il özel idarelerine gönderilen ödeneklerle karşılandığı, Kanun’da değişiklik yapılmadan okullara doğrudan ödenek gönderilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir. Bakanlığın okullardaki harcamaların hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin herhangi bir çalışma içinde olmadığı ve bu konuya kayıtsız kaldığı ortadadır. Okul Aile Birliklerine yönetmelikle bağış kabul etme hakkı verildiği halde, birlikler yok sayılarak fatura okul müdürlerine kesilmektedir. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu uygulamalar hukuka aykırıdır. 

      Türk Eğitim Sen olarak, bağış alan okul müdürlerine soruşturma açılması yönünde emir veren Bakanlığın haksız uygulamalarına karşı okul müdürlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 

 

Cevabi Yazı İçin Tıklayınız

OKUL MÜDÜRLERİNE SORUŞTURMA İLE İLGİLİ RAPORUMUZU MEB’E İLETTİK

OKUL MÜDÜRLERİNE SORUŞTURMA TBMM’DE SORU ÖNERGESİ OLDU

OKUL MÜDÜRLERİYLE BİRARAYA GELDİK.