MEB HUKUKSUZ ROTASYONA KILIF HAZIRLIYOR AMA...

Türk Eğitim Sen olarak müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarına rotasyon uygulamasının kanuni zemininin olmadığını söylemiş ve rotasyon uygulamasının kanuni düzenleme yapılana kadar ertelenmesini isteyen pek çok haber yapmış, Genel Başkanımız İsmail Koncuk başta Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer olmak üzere, MEB bürokratlarını uyarmıştı.

MEB tüm uyarılarımıza kulak tıkamış ve valilikler müdür yardımcıları ve müdür başyardımcılarına rotasyon uygulamıştı. MEB bugün aşağıdaki 662 sayılı KHK düzenleyerek,  önceki hukuksuz rotasyona bugün kılıf hazırlamak istemiştir. Milli Eğitim Bakanlığının sorumsuz tavrını bir kere daha kınıyoruz. Ancak, bu yeni KHK yeni hukuki durumlara yol açabilecektir.

 

İlk KHK’nın yürürlük tarihi olan 14 Eylül 2011 tarihinden bugüne kadar yapılan tüm rotasyon işlemleri esasen geçersizdir. Rotasyon işlemine karşı dava açan kişiler davalarını büyük ihtimalle kazanacaklardır. Rotasyon uygulamasına karşı dava açanlar 662 sayılı KHK'yı da davalarına delil olarak sunmalı ve MEB2in rotasyon konusunda yeni bir düzenleme yaptığını iddia etmelidir. Daha önceki mahkeme kararlarını dikkate aldığımızda, göreve başlama tarihleri yargı kararının tarihi sonucu oluşan yeni tarih olacağından, ekteki linkte bulunan yargı kararı gereği bu kişilere rotasyon işlemi ancak sekiz yıl sonra yeniden uygulanabilecektir. Çünkü yönetmelik sekiz yıllık sürenin “aralıksız” sekiz yıl olmasını öngörmektedir.

 

3) Eğitim kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde “aralıksız” asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.

 

İLGİLİ YARGI KARARI LİNKİ

 

http://www.turkegitimsen.org.tr/upload_doc/mevuzuat/istanbul_2idare_esas_2010_1725.pdf

 

662 sayılı KHK

 

MADDE 78- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

e) 37 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İl millî eğitim müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il eğitim denetmeni,”, “ilçe milli eğitim müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü,” ve “okul ve kurum müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı” ibareleri eklenmiştir.

652 SAYILI KHK'DA YER ALAN HÜKÜM

(7) İl milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ