DEPREM MAĞDURU EĞİTİM ÇALIŞANLARI MECLİS GÜNDEMİNDE...

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT tarafından Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığına bir soru önergesi sunulmuştur. Bu soru önergesinde, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 39. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, deprem bölgesinde görev yapan ve depremden olumsuz etkilenen eğitim çalışanlarının genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirebilecekleri, ancak bu yer değişiklikleri için kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının maddi-manevi zarara uğradığını kriz merkezinden alacakları belge ile belgelendirmeleri gerektiği, bu belgenin alınmasında birçok zorlukla karşılaşıldığı için deprem mağduru olduğu halde pek çok öğretmenimizin bu haktan faydalanamadığı, Milli Eğitim Bakanlığının depremden olumsuz etkilenen eğitim çalışanlarına genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirebilmeleri için kolaylık sağlanması hususunda çalışma yapıp yapmadığı sorulmuştur.

 

İlgili Soru Önergesi İçin Tıklayınız