4-C’LİLERİN DAMGA VERGİSİ YAZIMIZA MALİYE CEVAP VERDİ.

         Türk Eğitim Sen olarak Maliye Bakanlığına 07.04.2011 tarihli yazı ile 6111 sayılı yasa ile sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden istisna edildiği belirtilerek, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalıştırılan personelin imzaladığı hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergilerinin yasanın yürürlüğe giren tarihten sonrası için ödenen kısmının hak sahiplerine geri ödenip ödenmeyeceği hususunda yazdığımız yazıya Bakanlık tarafından cevap verilmiştir.

        

         Maliye bakanlığının 23.11.2011 tarih ve 108145 sayılı yazısında 657 sayılı devlet memurları kanunun 4-c maddesi kapsamındaki personel “sözleşmeli personel” pozisyonunda istihdam edilmediğinden bu personelle yapılan sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulduğu belirtilmiştir.

        

         İlgili yazı için tıklayınız