KPSS İLE KADROYA GEÇENLERDE 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI ARANMASIN...

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Sayın İsmail KONCUK’un 12.12.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER ile yaptığı görüşmede, 2012 yılı Şubat ayına özgü olmak üzere öğretmenlere özür grubundan yer değişikliği hakkı verileceği açıklanmıştır. Bu açıklama, özür grubundan tayin hakkı bekleyen öğretmenler tarafından sevinçle karşılanmıştır. Ancak, KPSS puanıyla memuriyet kadrosuna geçen öğretmenliklerin adaylıkları henüz kalkmadığı için Yönetmelik hükümlerine göre başvuruda bulunmaları mümkün olamayacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak daha önce Bakanlığa gönderdiğimiz yazılarda, KPSS puanı ile kadroya geçenlere KHK ile kadroya geçenlerle aynı hakların verilmesi hususunda defalarca talepte bulunmuştuk. Ancak bu konuda Bakanlık tarafından herhangi bir girişimde bulunulmamıştı. Bu durumdan mağdur olanlar tarafından açılan davalar neticesinde alınan olumlu yargı kararları da Sendikamızın internet sitesinde yayınlanmıştı.

Türk Eğitim-Sen olarak yine Bakanlığa yazı göndererek, sözleşmeli öğretmen statüsünde görev yapmakta iken KPSS puanı ile kadroya geçenlere, adaylığın kaldırılıp kaldırılmamasına bakılmaksızın, yargı kararları da dikkate alınarak bir defaya mahsus özür grubundan tayin hakkı verilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)