4/C’LER SÖZLEŞME DÖNEMİNDE MAĞDUR EDİLMESİN

2011 yılında 4/C statüsünde istihdam edilen personelin 31 Aralık tarihi ile sözleşme süreleri bitmiştir. Ancak; bu istihdama ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı henüz yayımlanmamış, bu personelin 2012 yılına ait hizmet sözleşmeleri imzalanmamıştır. Bu durumda olan personel halen görevlerine devam etmektedirler.  Bu nedenle 4/C statüsünde istihdam edilen personel Bakanlar Kurulu Kararına göre istihdamı sağlanıncaya kadar geçen sürede özlük hakları konusunda nasıl bir işlem tesis edileceğini bilmediği için tedirginlik yaşamaktadır.

 

Bu nedenle 4/C statüsünde istihdam edilecek personelin bir an önce sözleşmelerinin imzalanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Türk Eğitim-Sen olarak yazılı başvuruda bulunduk. 

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)