‘’EĞİTİM DENETİMİNDE YAPISAL ARAYIŞLAR’’ ÇALIŞTAYI YAPILDI.

TEM-SEN tarafından düzenlenen’’Eğitim Denetiminde Yapısal Arayışlar’’ Çalıştayı yapıldı.10 Ocak 2012 günü Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen ve Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi adına Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN’ın katıldığı Çalıştay, TEM-SEN Genel Başkanı Mehmet PINARDAĞ’ın açış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Prof Dr. Feyzi ULUĞ moderatörlüğünde oluşturulan çalışma gruplarının çalışmalarına geçildi.

 

 -Eğitim denetiminde kapsam ve süreç

 -Eğitim denetiminde örgütsel yapılanma

 -Eğitim denetiminde soruşturma

 

Başlıklarıyla görev yapan çalışma gruplarında ortaya konulan görüşler bir rapor halinde moderatöre sunuldu. Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN  görev yaptığı’’ Eğitim denetiminde örgütsel yapılanma’’ çalışma grubunda sendikamızın özellikle 652 sayılı KHK dan sonra ortaya çıkan durum içerisinde eğitim denetimi yapılanması ile ilgili görüşlerini açıkladı.Çalışma grubunda özellikle daha önce eğitim müfettişi ünvanına sahip olan denetim elemanlarının KHK ile denetmen yapılmasının bir statü ve yetki kaybı olduğu görüşü ön plana çıktı.

 

Çalışma gruplarınca hazırlanan raporların daha sonra birleştirilerek Çalıştay raporu olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacağı açıklandı.