4/B VE 4/C’LİLERE YAPILAN HAKSIZLIK GİDERİLMELİDİR

04/06/2011 tarih ve 27954 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 632 sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında da 657 sayılı yasanın 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personel kadroya geçirilmişlerdir. Bu durumda olan bir kısım personel de daha önce 4/C statüsünden 4/B statüsüne geçirilmişlerdir.

         Gelinen nokta da bu kişilerin 4/C ve 4/B statüsünde görev aldıkları hizmet süreleri emeklilik süresinin hesabında dikkate alınırken belirli oranlarda kıdem ve kazanılmış hak aylığı kademe, derecesine sayılmaktadır. Kadroya geçtikleri tarihten itibaren bu kişilere ilk defa devlet memurluğuna atanmış gibi işlem tesis edilmektedir. Yapılan işin devamı niteliğinde olan bu istihdam şekli değişiklikleri yeni bir atama şekli olarak değerlendirilmemelidir. İşin mahiyetinde bir değişiklik olmadığı gibi, istihdam değişikliğinde bir önceki statüsünden kaynaklanmaktadır. Bu kişiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesinin bentlerine göre istihdam edilmektedir. Kısacası, aynı kadroda, aynı görevde, aynı kanunun aynı maddesine göre istihdam edilen bu kişilerin 4/C ve 4/B statüsünde geçen sürelerinin tümünün kıdem ve kazanılmış hak aylığı kademe ve derecesinden sayılaması hususunda Devlet Personel Başkanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)