UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVIYLA İLGİLİ YAZIMIZA MEB’İN CEVABI…

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 02.02.2012 tarih ve 332 sayılı yazıda, MEB bünyesindeki kurumlarda görev yapan personelin unvan değişikliğinin yapılabilmesi için gerekli yasal değişikliklerin bir an evvel yapılmasını talep etmiştik.

Bakanlığın 07.02.2012 tarih ve 6421 sayılı cevabi yazısında, 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılması planlanan Unvan Değişikliği Sınavının, sınava katılacak olan personele sınavdan önce verilmesi zorunlu olan ders notlarının hazırlatılması ve 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendiğinden, mevzuatta yeni bir düzenleme yapılana kadar Merkezi Değerlendirme ve Sınav Kurulu tarafından ileri bir tarihe ertelendiği, buna ilişkin Yönetmelik yeniden güncellendikten sonra gerekli açıklamanın yapılacağı belirtilmiştir. 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR