GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI MECLİS’TE BAKAN’A SORULDU

Türk Eğitim-Sen olarak dile getirdiğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere gönderdiği 27.09.2011 tarihli yazıda, 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlendiği, 2011 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı ile birlikte onaylanmış olan sınav başvurularının da iptal edilerek, sınav harcının adaylara iade edileceğini açıklamasının muhataplarını mağdur ettiği, idarelerin sözlerini tutması gerekerek idarelerin işlemlerinde devamlılık ilkesini ihlali ve adaletsiz olduğuna ilişkin görüşlerimiz üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT tarafından TBMM Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER tarafından cevaplaması için 09.02.2012 tarihinde soru önergesi verilmiştir.

 

         Soru önergelerinde;

  • Görevde yükselme sınavları hangi sebep ile kaldırılmıştır?
  • Sınavın ileri tarihte yapılacağının Bakanlık tarafından açıklanmasına karşın yapılmaması ve daha sonra kaldırıldığının açıklanması sınavı bekleyen personeli mağdur etmiştir. Bu konunun düzeltilerek mağduriyetlerin son bulması için ne tür çalışmalar yapılacaktır?
  • Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı hangi keyfiyete göre yapılacaktır?

 

 

İlgili Soru Önergesi İçin Tıklayınız