SÜT İZNİ ÜYEMİZİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA KULLANDIRILACAK

Samsun İli Bafra İlçesi Kızılırmak Anaokulu’nda Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev yapan üyemiz Dünya EROĞLU, yasal hakkı olan süt iznini kendi belirlediği saatlerde kullanmak istemiş, ancak talebi kabul edilmemiştir. Türk Eğitim-Sen olarak Samsun Valiliği ve MEB’e gönderdiğimiz yazılarda bu mağduriyetin giderilmesini talep etmiştik.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen cevabi yazıda, konuyla ilgili olarak Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20.09.2011 tarih ve 28669 sayılı yazı ile 15.12.2011 tarih ve 40277 sayılı yazıların gönderildiği bildirilmiştir. 15.12.2011 tarihli yazıda ise Bakanlığın 02.12.2011 tarihli yazısının ilgi tutulmuş, bu yazıda yer alan “Okullarımızda görevli süt izni kullanan branş öğretmenlerinin ders programları, öğretmenlerin istekleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmeli, sınıf öğretmenlerinin ise ikili öğretimde; sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurularak belirlenmeli, tekli öğretimde ise; mümkünse öğle arası, bunun mümkün olmaması halinde müzik, din kültürü ve ahlâk bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer branş öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda yararlandırılarak eğitim-öğretimin aksatılmadan öğretmen yönetim işbirliği içinde yapılması gerekmektedir.” ifadeleri gereği işlem yapılması belirtilmiştir.

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız