YARD. DOÇENTLERLE İLGİLİ TALEBİMİZE MALİYE’DEN CEVAP...

17.02.2011 tarih ve 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15. maddesi gereği, Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan personellerin kadro intibaklarının yapılarak, derece ve kademe ilerlemelerinin sağlanması hususunda Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmuştuk.

Maliye Bakanlığının 20.02.2012 tarih ve 2210 sayılı cevabi yazısında, 6114 sayılı Kanun’un yayımlanmasını müteakip 78 sayılı KHK ek 1. maddesi uyarınca, yardımcı doçentlerin birinci dereceye yükseltilmesini de kapsayan 2011 yılı öğretim elemanı kadrolarının unvan ve derece değişikliği teklifinin Bakanlar Kurulunca 31.10.2011 tarih ve 2011/2431 sayılı kararı ile uygun bulunarak 17.02.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı, yardımcı doçentlerin gerekli hizmet şartını taşımaları kaydıyla birinci dereceli kadroya yükseltilmelerinin, 2011/2431 sayılı kararının yayımını müteakip mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

İlgili cevabi yazı için tıklayınız