YARGI “SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMA CEZALANDIRILAMAZ” DEDİ

Osmaniye Şube Başkanımız Ahmet Rasim ASKER’i temsilen Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davada, Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 2011/1237 E, 2012/181 K. Sayılı ve 14.02.2012 tarihli kararı ile Osmaniye Şube Başkanımızın kınama cezası ile tecziyesine ilişkin işlemin, isnad edilen suçlamaların sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi ve sendika üyelerinin menfaati için yetkili makamlara başvuru ve basına açıklama yapma hakkının bulunduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.     

                         

İlgili Karar İçin Tıklayınız