ŞEF YER DEĞİŞTİRMESİNDE KEYFİ ENGELLEMEYE YARGIDAN İPTAL...

      İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak çalışan sendikamız Türk Eğitim-Sen üyesinin başka bir ilçeye şef olarak atanmak isteğinin reddedilmesi üzerine açtığımız dava aşağıdaki gerekçe ile olumlu neticelenmiş olup idarenin taktir hakkını kullanırken sınırsız bir yetkiye sahip olmadığını, bir çalışanı bir kadroya sabitleyecek şekilde işlem tesis edemeyeceğine karar verilmiştir.  

 

      “… İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef kadrosunda görev yapan personele ihtiyaç olması bu kadroda görev yapanların ilanihaye bu kadroda sabit kalmaları sonucunu doğuracak şekilde yorumlanarak bu ihtiyacın sadece bir kişi ile giderilmesi şeklinde uygulanması çalışma barışına uygun olmadığı gibi personelin adil ve dengeli bir dağılıma tabi tutulması ilkesi ile de çelişmekte olduğundan davacının atama başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.”

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız