İDARİ TATİLLERDE EK DERSİN KESİLMESİ HAKKANİYETE AYKIRIDIR.

Mevcut düzenlemeler gereği mücbir sebeplerden kaynaklanan idari tatil günlerinde Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin kesildiği ve bu şekilde mağdur oldukları bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı İdari tatillerde ders yapılmaması durumunu öğretmenlerimiz aleyhine kullanmakta ve kayıp olarak geçen ders saatlerini ek derslerinden düşürmektedir. Öğretmenlerimizin mücbir sebeplerden sorumlu tutularak ek ders ücretlerinden mahrum bırakılmaları hakkaniyete aykırıdır.

 
Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konunun değerlendirilerek bir düzenleme yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için Türk Eğitim-Sen olarak resmi bir yazı ile başvuru yaptık.

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)