TEDAVİ YOLLUKLARI YAZIMIZA BAKANLIKTAN CEVAP

Türk Eğitim-Sen olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderdiğimiz yazımızda, eğitim çalışanlarının tedavi yollukları ile ilgili yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek, tedavi yolluklarının ödenmesinde esas alınan ve Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ hükümlerince belirlenen ücretlerin günümüz piyasa koşullarına göre tekrar düzenlenmesini talep etmiştik.

          Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 07.03.2012 tarih ve 4624 sayılı cevabi yazısında; Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’in yayımlandığı süre içinde geçerli olduğu, bu tebliğin harcırah ödemelerinde esas alınıp alınmamasının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yetkisinde bulunduğu, tebliğde asgari taban ücretin belirlendiği, taşımacı firmaların aldıkları ve Bakanlık ile ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanan fiyat tarifeleri üzerinden bilet ücretlendirmesi yapıldığı, harcırah ödemelerinde koltuk sayısının %10’u için yapılan promosyonlu biletler hariç, normal bilet ücretlerinin dikkate alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız