4/C’LİLERİN SÖZLEŞMELERİNDEN ALINAN DAMGA VERGİSİ KALKIYOR

Toplu sözleşme masasında 4-C’lileri sevindirecek bir karar çıktı.

Hatırlanacağı üzere daha önce tüm sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinden, yıllık toplam tutar üzerinden Damga Vergisi kesintisi yapılmakta ve bu tutar, sözleşmeli personel tarafından ödenmekteydi. Sözleşmeli olarak görev yapan personelden alınan Damga Vergisi büyük bir mağduriyet yaratmaktaydı.

Konfederasyonumuzun yıllarca dile getirdiği konu, geçtiğimiz yıl yasalaşan 6111 sayılı Torba Kanunla 4/B kapsamında çalışan sözleşmeli personel için çözülse de, 4/C'li çalışanlarla yapılan hizmet sözleşmelerinden hala Damga Vergisi kesintisi yapılmaya devam edilmekteydi. Türkiye Kamu-Sen’in toplu sözleşme talepleri arasında "H- 657 Sayılı Kanunun 4/C Bendi Kapsamında Çalıştırılan Personel" konulu bölümünde "Sözleşmeler için damga vergisi ödemesi zorunluluğunun kaldırılması, 6111 sayılı torba kanunla diğer sözleşmeli personel için getirilen bu hakkın 4-C’li personel için de geçerli olabilmesi amacıyla düzenleme yapılması." şeklinde ifade edilen talebi, bugün yapılan Toplu Sözleşme görüşmesinde de gündeme geldi.

Aksaklık Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal tarafından da kabul edildi. Müsteşar, yaşanan adaletsizliğin giderilerek, bundan böyle 4-C’li  personelle yapılan hizmet sözleşmelerinden Damga Vergisi kesintisi yapılmayacağına dair düzenleme ile ilgili çalışma yapılacağını belirtti.

Böylece Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinde ilk kazanımı 4/C'li personel adına elde etmiş oldu. Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladığında 4/C'li personelin imzalayacağı hizmet sözleşmelerinden de Damga Vergisi alınması uygulaması son bulmuş olacak.

Bu arada toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda ise hizmet kolu bazında komisyon çalışmalarının sunumu devam etti. Büro hizmet kolunda yetkili olan Türk Büro-Sen’in sunumunu Genel Başkan Fahrettin Yokuş gerçekleştirdi. Taleplerini ileten diğer hizmet kolları ise şu şekilde oldu: Enerji, Tarım Orman , Eğitim, Sağlık ve İmar

 

Toplantı 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11.00’da tekrar toplanmak üzere sona erdirildi. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek toplantıda Kamu İşveren kurulu tarafının mali ve özlük haklarla ilgili taleplerini sunması bekleniyor.