İŞ BIRAKMA ANAYASAL BİR HAKTIR

  Türk Eğitim-Sen olarak bağlı bulunduğumuz Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu tarafından, hükümet ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerimizin karşılanmaması ve 3+3 gibi komik bir teklif getirilmesi sebebiyle, şayet 21.05.2012 tarihli görüşmede de taleplerimiz karşılanmaz ise 23.05.2012 tarihinde iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. Kamu çalışanlarının haklı taleplerine karşılık hükümetin takındığı vurdumduymaz tavra karşılık eylem yapmaktan başka çare kalmamıştır.

 

Kamu çalışanlarının bağlı bulundukları sendikaların aldıkları karar uyarınca bir gün göreve gelmemesi eylemi, sendikal faaliyet kapsamındadır.

        Danıştay 2. Dairesi’nin 2004/4209 E., 2004/4148 K. sayılı ve 20.12.2004 tarihli kararında, öğretmen olan davacının bağlı bulunduğu sendikanın aldığı karar uyarınca bir gün göreve gelmemesi eyleminin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirileceğine ve iş bırakma eylemine katılması nedeniyle disiplin cezası verilemeyeceğine karar verilmiştir.

        Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği de söz konusu Danıştay kararını ilgi tutarak İl Valiliklerine bu tür iş bırakma eylemlerinin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili bir yazı göndermiştir.

 

Danıştay Kararı İçin Tıklayınız
MEB Hukuk Müşavirliğinin yazısı için tıklayınız

Türkiye Kamu-Sen’in İş Bırakma Eylemi İle ilgili Yönetim Kurulu Kararı İçin Tıklayınız

Türk Eğitim-Sen’in İş Bırakma Eylemi İle ilgili Yönetim Kurulu Kararı İçin Tıklayınız