4/C’LİLERİN SÖZLEŞME SÜRELERİ HEMEN UZATILMALIDIR

4/C'li personelin çalışma süresi konusunda Kamu İşveren Heyeti ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu personelin çalışma süresi 11 ay 28 gün olarak belirlenmiştir. Bu konuyu da içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 01.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Kararda 30.11.2012 tarihine kadar Bakanlar Kurulu kararı ile gerekli değişikliklerin yapılması hükme bağlanmıştır.

Gerekli değişikliklerin Bakanlar Kurulu kararı ile yapılmasına kadar geçen sürede bu statüde çalışan kişilerin sözleşmelerinin ne zaman sona ereceği konusunda bir kesinliğin bulunmaması, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve gerekli düzenlemelerin biran önce gerçekleştirilmesi amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına Maliye Bakanlığına ve Başbakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.  

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Maliye Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız

Başbakanlık Makamına yazdığımız yazı için tıklayınız