4/C’LİLERİN SÖZLEŞME SÜRELERİ UZATILIYOR

4/C'li personelin çalışma süresi konusunda Kamu İşveren Heyeti ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu personelin çalışma süresi 11 ay 28 gün olarak belirlenmiştir. Kamu hakem kurulu kararı 01.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan düzenleme ile 30.11.2012 tarihine kadar Bakanlar Kurulu kararı ile gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. Türk Eğitim-Sen olarak bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması içinde ilgili makamlara yazılı başvurularımız olmuştur.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK Devlet Personel Başkanlığı ile görüşerek Bakanlar Kuruluna verilen ve en geç 30.11.2012 tarihine kadar yapılmak durumunda olan düzenlemelerin bu sürenin bitimine kadar beklenmesi durumunda sözleşmesi sona eren kişilerin 11 ay 28 gün çalışma haklarının ellerinden alınacağını belirtmiştir. Yapılan görüşme sonucunda Bakanlar Kurulu tarafından 4/C statüsündeki personelin çalışma sürelerine ilişkin değişikliklerin hazırlandığı ve imza aşamasında olduğundan söz edilmiştir. Ayrıca; yine genel başkanımız Milli Eğitim Bakanlığın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile de konu hakkında görüşmelerde bulunmuş, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından da Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıncaya kadar bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan 4/C’li personelin sözleşmelerinin sona erdirilmemesine ilişkin olarak bir yazı hazırlandığı bilgisi verilmiştir.

         Bu nedenle kurumlarda 4/C statüsünde görev alan personelin Bakanlar Kurulu kararı yayımlanana kadar sözleşmelerinin sona erdirilmemeli ve Bakanlar kurulu kararı beklenilmelidir.