KHK İLE KADROYA GEÇEN PERSONELİN EMEKLİLİĞİNDE MAĞDURİYET ÖNLENMELİDİR

       4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına veya 4924 sayılı Kanun’a tabi çalışmakta iken memur kadrolarına atananların sigortalılıklarına ilişkin açıklamalar, 2011/55 sayılı Genelge ile duyurulmuştur. 2011/59 sayılı Genelge ile de bir takım değişiklikler yapılmıştır.

2011/59 sayılı Genelge’de; “632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan kadroya geçirilenlerin 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları kadroya geçirildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.” denilmektedir. Buna göre, görevine sözleşmeli personel olarak 5510 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan ve 632 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilen bir kamu personelinin emeklilik işlemleri açısından, sözleşmeli personel olarak ilk göreve başladığı tarih değil, kadroya geçirildiği tarih esas alınacak ve hakkında 5510 sayılı Yasa hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bu durum emeklilik açısından bazı mağduriyetlere yol açacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak SGK’ya gönderdiğimiz yazıda, yapılacak yasal değişiklikler ile 632 sayılı KHK ile kadroya geçen personelin kamu idarelerinde ilk defa göreve başlama tarihinin sözleşmeli olarak işe başladıkları tarih itibariyle dikkate alınmasını ve emeklilik işlemlerinin bu tarihe göre belirlenmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)