MEB, MÜHÜR PARASI KONUSUNDA TOPU VALİLİKLERE ATTI

    4+4+4 eğitim sistemi değişikliği ile birlikte daha önce 8 yıllık ilköğretim okulu olan okullar 4 yıllık  ilkokul ve 4 yıllık ortaokul olarak  yapılandırılmışlardır. Ayrıca yeni imam-hatip ortaokulları açılmıştır. Yeni açılan ve yeniden yapılandırılan bu okullarımız yeni isimler almışlar dolayısıyla bu kurumların resmi kurum mühürlerinin değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kurum mühürleri için okullarda herhangi bir ödenek ayrılmamış olmasına rağmen bu mühürlerle ilgili giderlerin bizzat okullar tarafından karşılanması istendiği yönündeki şikayetler üzerine 06.12.2012 tarih ve 3009 sayılı yazı Milli Eğitim Bakanlığına bu giderlerin Bakanlıkça karşılanması ve okullarımızdan bu konuda ödeme talep edilmemesi hususunda başvuruda bulunmuştuk.

            Bakanlık tarafından başvurumuza 17.12.2012 tarih ve 224265 sayılı yazı ile cevap verilmiştir. Cevabi yazı da 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince ilköğretim kurumlarının(ilkokul, ortaokul ve ybo) her türlü ihtiyaçlarının Merkezi Yönetim Bütçesinden ayrılan ve serbesti oranları dahilinde il özel idare bütçelerine aktarılan ödeneklerin yanında ikl özel idare bütçesinden tahsis edilen ödeneklerden karşılanması gerektiği bildirilmiştir.  Bir anlamda topu ve sorumluluğu Valiliklere atmıştır.

 

İlgili cevabi yazı için tıklayınız

 

OKULLARIN MÜHÜR PARASI MEB TARAFINDAN KARŞILANSIN...