ÖĞRENİM ÖZRÜ MAĞDURLARININ MAĞDURİYETİ ACİLEN GİDERİLMELİDİR

27.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “Öğrenim Özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali amacı ile Danıştay nezdinde açılan dava da Danıştay 2. Dairesinin 16.10.2012 tarih ve 2012/8768E sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

         Anılan yargı kararının bir an evvel uygulanması amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

         İlgi yazımız  için tıklayınız(word  pdf)