SENDİKA ÜYELİĞİNDE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI’NIN YENİ GÖRÜŞÜ

 

         Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunun “Sendika Üyesi Olamayacaklar” başlıklı 15. maddesinde, kamu görevlileri sendikalarına kimlerin üye olamayacakları tek tek sayılmıştır.  Madde hükmünde fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olamayacaklarına ilişkin açık bir hüküm bulunmamasına karşılık, Devlet Personel Başkanlığının 27.04.2011 tarih ve 8213 sayılı görüş yazısında madde metninin geniş yorumlanması sonucu; fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin de sendika üyesi olamayacakları yönünde görüş bildirilmiştir. Bu nedenle, yasada açıkça zikredilmeyen ve sendika üyesi olma hakları bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olmaları mümkün olamamıştır. Bu konunun yargıya taşınması sonucu, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2010/650 E, 2010/1200 K sayılı kararında da, bahsi geçen personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri yönünde karar verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak Devlet Personel Başkanlığına gönderdiğimiz 04.02.2013 tarih ve 97 sayılı  yazımızda, sendikalı olma hakları ellerinden alınan bu kişilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için bahsi geçen görüşün yeniden değerlendirilmesi hususunda talepte bulunmuştuk. Bu başvurumuz üzerine Devlet Personel Başkanlığı önceki görüşünü değiştirerek, 18.04.2013 tarih ve 2205 sayılı yeni görüş yazısında;fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin de sendika üyesi olabilecekleri yönünde görüş bildirmiştir.

    

         İlgili Yazımız İçin Tıklayınız

 

         İlgili Görüş Yazısı İçin Tıklayınız