EĞİTİMİN VE EĞİTİMCİLERİN PROBLEMLERİ TBMM’DE

 


Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT tarafından eğitim çalışanlarının içinde bulunduğu sorunlarla ilgili olarak  TBMM Başkanlığına  Başbakan’ın, Milli Eğitim Bakanı’nın, Maliye Bakanı’nın ve İçişleri Bakanı’nın cevaplaması isteğiyle  soru önergeleri verilmiştir.

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın cevaplaması isteğiyle verilen soru önergelerinde;

-ÖSYM’nin açık uçlu sınav yapmaya karar vererek soru ve cevapları kısa olan sınav uygulayacağı ifade edildiğinden üniversiteye torpille girilecek endişesinin önüne geçilmesi ile ilgili ÖSYM ye Başbakanlığın bir talimatı olup olmadığı,

- Türk Eğitim Sen’in Öğretmenler Günü dolayısıyla  yaptığı anketin sonuçlarına  göre çalışanların ekonomik açıdan kayıpta olduklarını vurgulayarak, memurlara, emeklilere ve işçilere yapılan zam oranlarının yeterli bulunup bulunmadığı, zam oranlarının artırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığı,

- Türk Eğitim Sen’in Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı anket e göre ankete katılanların 82.9’unun banka kredisi kullandığını beyan ettiğini hatırlatarak, vatandaşları bankalara muhtaç etmekten ne zaman vazgeçileceği,

Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın cevaplaması isteğiyle verilen soru önergelerinde;

-Şubat 2014’te öğrenim özrü de dahil olmak üzere özür gruplarına yer değiştirme hakkı verilmesi konusunda yapılan çalışmalar,

-Öğretmenlerimize yapılan brüt 75+75 olan tazminat artışını yeterli bulup bulmadıkları,2014 yılında ek ders ücretleri ile aile ve çocuk yardımına zam yapılıp yapılmayacağı, Bakanlığın maaşlara enflasyon farkının da dahil edilmesi konusunda çalışma yapıp yapmadığı,

-Öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal ve özlük haklarında ne tür düzenlemeler yapıldığı,

-Sağlık özrüne bağlı yer değiştirme isteklerinin yılın tamamında yapılabilmesi yönünde mevzuat düzenlemesi hususunda yapılan çalışmalar,

-Özür grubu yer değiştirme isteğinde bulunmada stajyerliğin kalkmış olması şartının aranmaması konusundaki çalışmalar ve özür grubu tayinlerinin öğrenim özrünü de içerecek şekilde yılda 2 kez yapılması,

-Özel okullarda etnik dil ve lehçelerde eğitimin önünün açılmasıyla bölücü faaliyetlerin okul çatısı altında hayat bulması konusunda alınan önlemler,

-Öğretmenlerimizin can güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlerin artırılması konusunda Bakanlığın çalışmaları,

-Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili düzenleme yapılması konusunda yapılan çalışmalar,

-Öğretmenlerimize uygulanan şiddetin önlenmesi için alınan tedbirler,

-Öğretmenlerimizin maaşlarının artırılması konusunda Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapılıp yapılmadığı,

-Alfabemize Q,W ve X harflerinin eklenmesi ile ilgili Bakanlığın yapmış olduğu çalışma olup olmadığı,

 

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in cevaplaması isteğiyle verilen soru önergesinde;

-Öğretim üyeleri ve öğretmenlerimizin ek ödemelerinin artırılması konusundaki çalışmalar, Öğretmen ve akademisyenlerimizin ek ders ücretlerinin iki katına çıkarılması hususunda yapılan bir çalışma olup olmadığı hususlarında,

İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in cevaplaması isteğiyle verilen soru önergesinde;

-Öğretmenlerimize orantısız güç kullanılması konusunda yapılan soruşturma olup olmadığı, Konu ile ilgili hangi ilimizde soruşturma başlatıldığı, Soruşturma yapıldıysa ilgili şahıslara ne tür cezalar verildiği

hususlarında bilgi istenmiştir.

  

İlgili önergeler için tıklayınız.