YÖNETİCİLER BÜNYESİNDE BULUNAN OKULLARA ALAN DEĞİŞTİREBİLMELİDİR

 

   


Bakanlık tarafından yayınlanan 2013 yılı alan değişikliği duyurusunda, eğitim kurumu yöneticilerinin de görevli oldukları kurumda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması halinde eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabilecekleri, bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacağı belirtilmektedir.  6287 sayılı Yasa kapsamında ilkokul ve ortaokul olarak yapılandırılan ilköğretim kurumlarımızın bir kısmı aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bulunduğu için tek okul yönetimi altında birleştirilmiş, Bakanlık tarafından bu kurumlara ikinci müdür atamasının yapılmaması istenmiştir. Sendikamıza eğitim kurumu yöneticilerinin, yönetimlerinde bulunan okulların açık normu bulunmasına rağmen alan değiştiremedikleri ve alan değiştirmeleri halinde yöneticiliklerinin düşmesi şeklinde işlem tesis edildiği bilgileri ulaşmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, alan değişikliği başvurularında eğitim kurumu yöneticilerine, yönetimlerinde bulunan okullarda ders yükü bulunması halinde alan değişikliği yapma imkanının sağlanması için düzenleme yapılması hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)