NORM KADRO TASLAĞI İLE İLGİLİ EK TEKLİFLERİMİZİ MEB’E GÖNDERDİK.

       

Türk Eğitim Sen olarak daha önce gönderdiğimiz tekliflerimize ek olarak oluşturduğumuz Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili ilave görüşlerimizi MEB’e gönderdik.

Ek teklifimizde; Taslağın 12.maddesi ile ilgili olarak Yüz yüze eğitim kapsamında eğitim gören öğrenci sayıları ve öğrenci grupları sürekli değişkenlik gösterdiğinden, buna bağlı olarak öğretmenlerin sık sık norm fazlası duruma düşmeleri hem öğretmenlerimiz açısından problemler yaratabileceği hem de eğitim öğretim faaliyetinin  aksayabileceği gerekçesiyle 12.maddenin son paragrafının ya “Ders yükünün hesaplanmasında yüz yüze eğitim derslerinin ders yükü de dahil edilir.Ancak yüz yüze eğitim derslerinin ders yüküne göre tespit edilen normlar okul normundan bağımsız olarak tespit edilir.Yüz yüze eğitimden dolayı verilen normlarda norm fazlası haline gelen öğretmenlerin durumları, norm fazlası hale geldikleri tarihten 2 yıl sonra değerlendirmeye alınır.” Şeklinde ya da “ Ders yükünün hesaplanmasında yüz yüze eğitim derslerinin ders yükü de dahil edilir. Yüz yüze eğitim yapılan ve yüz yüze eğitimin ders yüküne dahil edildiği eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitim yapılan alanlarda ders yükünün değişmesi sebebiyle oluşacak norm fazlalığı, ders yükünün dönemsel değişiklikler arz etmesi sebebiyle dikkate alınmaz. Bu durumda olan öğretmenler norm içinde değerlendirilir. Tüm dersler öğretmenlere eşit olarak dağıtılır.” Şeklinde düzenlenmesini istedik.

 

MEB’e gönderdiğimiz ek tekliflerimiz için tıklayınız.