İKİNCİ ÖĞRETİM MESAİLERİNDEKİ SINIRLAMALAR KALDIRILMALIDIR

 

 

Bilindiği üzere, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerin ikinci öğretim programında görevlendirilen idari personele ödenmekte olan fazla mesai ücretleri kesilmiştir.  Ancak daha sonra  Anayasa Mahkemesi  2011/139 E., 2012/205 K. Sayılı ve 27.12.2012 tarihli kararı ile söz konusu düzenlemeyi iptal etmiştir.

30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversitelerin ikinci öğretim programında görevlendirilen personele fazla mesai ödenmesine ilişkin düzenlemeye yer verilmiş; ancak ödenecek olan fazla mesai ücretlerine personel sayısı açısından sınırlandırma getirilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Başbakanlık makamına gönderdiğimiz yazılarda, 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversitelerin ikinci öğretim programında görevlendirilen personele ödenecek fazla mesai ücretlerine getirilen sınırlamanın kaldırılması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması hususunda talepte bulunduk.

 

Başbakanlığa yazdığımız yazı için tıklayınız

 

TBMM Başkanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız