Y. LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK PROB. İÇİN MİLLİ SAVUNMA BAKAN. BAŞVURDUK

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK PROBLEMLERİ İÇİN

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA BAŞVURDUK

 

Bilindiği üzere öğrenciliği devam eden askerlik yükümlülerinin, Askerlik sevk tehirleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/E-2 maddesi ve Askerlik Sevk Tehiri Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu mevzuata göre, lise ve dengi okullar ile lisans düzeyinde öğrenimi devam edenlerin 29 yaşını geçmemek üzere; yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenimi devam edenlerin de ilgili kurum amirinin teklifiyle 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar askere celp ve sevk işlemleri ertelenmektedir.

Ancak sendikamıza ulaşan bir çok şikayet başvurusundan anlaşılmaktadır ki, yüksek lisans öğrencisi olan ve henüz 35 yaşını doldurmamış bulunan kimi öğrencilerimizin askerlik tehir işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

Sendika olarak Milli Savunma Bakanlığı’na yazılı bir başvuruda bulunarak yüksek lisans öğrencilerimizin kanun ve yönetmelikten kaynaklanan haklarının kullanılmasına engel olunmamasını talep etmiş bulunuyoruz.

Dileriz, Milli Savunma Bakanlığı ilgili birimlerini ivedi bir şekilde ikaz ederek kanun ve yönetmeliğe aykırı iş ve işlem yapılmasına bir son verir. Aksi takdirde oluşacak mağduriyetler için öğrencilerimiz hukuk yolunu tercih etmek zorunda kalacaklardır.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word  pdf)